Morning Announcements

*** Morning Announcements ***

TSES Music Video

Day 50 Message from Principal Synan

Day 49 Message from Principal Synan

Day 48 Message from Principal Synan

Day 47 Message from Principal Synan

Day 46 Message from Principal Synan

Day 45 Message from Principal Synan

Day 44 Message from Principal Synan

Day 43 Message From Principal Synan

Day 42 Message From Principal Synan

Day 41 Message from Principal Synan

Day 40 Message from Principal Synan

Day 39 Message from Principal Synan

Day 38 Message from Principal Synan

Day 37 Message from Principal Synan

Day 36 Message from Principal Synan

Day 35 Message from Principal Synan

Day 34 Message from Principal Synan

Day 33 Message from Principal Synan

Day 32 Message from Principal Synan

Day 31 Message from Principal Synan

Day 30 Message from Principal Synan

Day 29 Message from Principal Synan

Day 28 Message from Principal Synan

Day 27 Message from Principal Synan

Day 26 Message from Principal Synan

Day 25 Message from Principal Synan

Day 24 Message from Principal Synan

Day 23 Message from Principal Synan

Day 22 Message from Principal Synan

Day 21 Message from Principal Synan

Day 20 Message from Principal Synan

Day 19 Message from Principal Synan

Day 18 Message from Principal Synan

Day 17 Message from Principal Synan

Day 16 Message from Principal Synan

Day 15 Message from Principal Synan

Day 14 Message from Principal Synan

Day 13 Message from Principal Synan

Day 12 Message from Principal Synan

Day 11 Message from Principal Synan

Day 10 Message from Principal Synan

Day 9 Message from Principal Synan

Day 8 Message from Principal Synan

Day 7 Message from Principal Synan

Day 6 Message from Principal Synan